• Acasa
 • CONDIȚII GENERALE

CONDIȚII GENERALE

CONDIȚII GENERALE ALE MAGAZINULUI ONLINE giannishoes.ro

 1. 1. OBIECT

Art. 1. Prezentele condiții generale au ca scop să reglementeze relațiile dintre Gianni 2000 OOD, CUI BG 201497991, cu sediul social și adresa administrativă: Plovdiv 4000, bd. Knyaz Al. I Battenberg nr. 24, denumit în continuare pe scurt FURNIZOR, și clienții denumiți în continuare UTILIZATORI, pe platforma de comerț electronic giannibg, denumită în continuare „giannishoes.ro”.

ІІ. DATE PRIVIND FURNIZORUL

Art. 2. Informații conform Legii comerțului electronic și Legii privind protecția consumatorilor:

 1. 1. Denumirea Furnizorului: „Gianni 2000 OOD“
 2. 2. Sediul social și adresa administrativă: Plovdiv 4000, bd. Knyaz Al. I Battenberg nr. 24
 3. 3. Adresa de desfășurare a activității și adresa pentru transmiterea reclamațiilor de la consumatori: Plovdiv 4000, bd. Knyaz Al. I Battenberg nr. 24
 4. 4. Date de corespondență: [email protected], telefon 0312294776
 5. 5. Înscriere în registre publice: CUI BG 201497991
 6. 6. Autorități de supraveghere:
 7. (1) Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București

tel.: 031.805.92.11, 031.805.92.12

E-mail: [email protected], [email protected]

Site web: https://www.dataprotection.ro/

(2) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Adresă: Bd. Aviatorilor, nr. 72, Sector 1, Bucuresti

tel.: 021.9551

Site web: https://anpc.ro/

 1. 1. Înregistrare în conformitate cu Legea privind taxa pe valoarea adăugată BG 201497991

III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Art. 3. giannishoes.ro este o platformă de comerț electronic, disponibilă la adresa de Internet giannishoes.ro, prin intermediul căreia Utilizatorii au posibilitatea să încheie contracte de vânzare-cumpărare și livrare a produselor oferite de Furnizor pe platformă, inclusiv următoarele:

 1. 1. Să efectueze înregistrarea și crearea unui cont pentru revizuirea magazinului electronic al Furnizorului și utilizarea serviciilor suplimentare pentru furnizarea de informații;
 2. 2. Să revizuiască produsele, caracteristicile acestora, prețurile și condițiile de livrare;
 3. 3. Să încheie cu Furnizorul contracte de vânzare-cumpărare și livrare de produse oferite de platforma giannishoes.ro;
 4. 4. Să efectueze orice plăți în legătură cu contractele încheiate prin intermediul platformei giannishoes.ro prin mijloace electronice de plată.
 5. 5. Să primească informații despre produsele noi oferite de Furnizor pe platforma giannishoes.ro;
 6. 6. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau îndeplinirea contractelor cu Furnizorul pe platforma giannishoes.ro prin intermediul interfeței paginii giannishoes.ro, disponibilă pe Internet;
 7. 7. Să fie notificați cu privire la drepturile care decurg din lege, în principal prin interfața platformei giannishoes.ro de pe Internet;
 8. 8. Să își exercite dreptul de retragere, dacă este cazul, în temeiul Legii privind protecția consumatorilor.

Art. 4. Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro organizează livrarea produselor și garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe, criteriilor și condițiilor adoptate în practică, dreptul consumatorului sau comercial.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie cu Furnizorul pe platforma giannishoes.ro un contract de vânzare-cumpărare a produselor, la adresa giannishoes.ro. Contractul se încheie în limba română și este stocat în baza de date a Furnizorului pe platformă.

(2) În temeiul contractului pentru vânzarea-cumpărarea de produse încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro se obligă să organizeze livrarea și transferul dreptului de proprietate către Utilizator pentru produsele specificate de acesta prin intermediul interfeței din platformă. Utilizatorii au dreptul de a corecta erorile la introducerea informațiilor nu mai târziu de trimiterea declarației pentru încheierea contractului cu Furnizorul pe platforma giannishoes.ro.

(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro o remunerație pentru produsele livrate conform condițiilor stabilite pe platforma giannishoes.ro și a prezentelor condiții generale. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat pe platforma giannishoes.ro.

Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro sunt de acord cu faptul că toate declarațiile dintre aceștia în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare pot fi făcute pe cale electronică și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și al art. 11 din Legea privind comerțul electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de către Utilizatorii site-ului sunt efectuate de către persoanele specificate în datele furnizate de către Utilizator la efectuarea înregistrării, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola corespunzătoare pentru acces.

 1. 1. ÎNREGISTRAREA PENTRU UTILIZAREA giannishoes.ro

Art. 7. (1) Pentru a utiliza giannishoes.ro în vederea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare de produse,  Utilizatorul trebuie să introducă numele și parola alese de acesta pentru acces de la distanță sau să se identifice prin contul său de Facebook sau Google, prin aceasta considerându-se că a acceptat prezentele condiții generale.

(2) Numele și parola pentru accesul de la distanță se stabilesc de către Utilizator prin efectuarea înregistrării online pe site-ul Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro, conform procedurii specificate în aceasta. Utilizatorii au posibilitatea de a efectua comenzi pentru livrarea produselor și prin contul de pe rețelele sociale Facebook și Google.

(3) Prin completarea datelor dv. în coșul consumatorului și apăsarea butonului „Comandă”, Utilizatorul declară că a luat la cunoștință de aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se obligă să le respecte în mod necondiționat.

(4) Furnizorul confirmă comanda efectuată de către Utilizator prin e-mail. Se creează un cont al Utilizatorului, iar între acesta și Furnizor apar relații contractuale.

(5) La efectuarea înregistrării sau a comenzii, Utilizatorul se obligă să pună la dispoziție date corecte și actuale. Utilizatorul se obligă ca în caz de modificare să actualizeze în timp util datele specificate la înregistrarea sau comanda sa.

 1. 1. PAȘI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Art. 8. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața paginii Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare a produselor oferite de furnizori pe platforma giannishoes.ro.

(2) În cazurile comenzilor de produse fără efectuarea înregistrării de către Utilizator, acesta din urmă acceptă aceste condiții generale în momentul livrării. Se consideră că Utilizatorul a acceptat prezentele condiții generale prin acceptarea livrării produselor.

Art. 9. Utilizatorii încheie contractul de vânzare-cumpărare a produselor pe platforma giannishoes.ro conform următoarei proceduri:

(1) Intrarea în sistemul de efectuare a comenzilor pe platforma giannishoes.ro.

(2) Selectarea unuia sau mai multor produse oferite de Furnizor pe platforma giannishoes.ro și adăugarea acestora la o listă de produse pentru cumpărare.

(3) Punerea la dispoziție a datelor necesare pentru individualizarea Utilizatorului ca parte la contract.

(4) Punerea la dispoziție a datelor pentru efectuarea livrării;

(5) Alegerea metodei și momentului de plată a prețului.

(6) Confirmarea comenzii;

 1. 1. CONȚINUTUL CONTRACTULUI

Art. 10. (1) Furnizorul și Utilizatorii încheie contracte separate de vânzare-cumpărare a produselor declarate de Utilizatori, indiferent de faptul că au fost selectați cu o singură declarație electronică și dintr-o listă de produse pentru cumpărare.

(2) Furnizorul poate organiza împreună și simultan livrarea produselor comandate prin diferite contracte de vânzare-cumpărare.

(3) Drepturile Utilizatorilor în legătură cu produsele livrate se exercită separat pentru fiecare contract de vânzare-cumpărare. Exercitarea drepturilor în legătură cu produsele livrate nu afectează și nu are niciun efect în ceea ce privește contractele de vânzare-cumpărare a altor produse. În cazul în care Utilizatorul are calitatea de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, exercitarea dreptului de retragere din contractul de vânzare-cumpărare a unui anumit produs nu afectează contractele de vânzare-cumpărare a altor produse livrate consumatorului.

Art. 11. La exercitarea drepturilor în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, Utilizatorul este obligat să indice cu exactitate și fără echivoc contractul și produsul cu privire la care își exercită drepturile.

Art. 12. Utilizatorul poate plăti o singură dată prețul pentru contractele individuale de vânzare-cumpărare la efectuarea comenzii produselor sau la livrarea acestora.

VII. CLAUZE SPECIALE CARE SE APLICĂ PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE CONSUMATOR ÎN SENSUL LEGII PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Art. 13. Regulile prezentei secțiuni VII din aceste condiții generale se aplică numai Utilizatorilor pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea pe giannishoes.ro, se poate concluziona că sunt Consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, Legii privind comerțul electronic și/sau Directivei 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din data de 25 octombrie 2011.

Art. 14. (1) Principalele caracteristici ale produselor oferite de Furnizor pe platforma giannishoes.ro sunt definite în profilul fiecărui produs de pe platforma giannishoes.ro.

(2) Prețul produselor cu toate impozitele și taxele incluse se stabilește de către Furnizor pe platforma giannishoes.ro în profilul fiecărui produs de pe platforma giannishoes.ro.

(3) Valoarea cheltuielilor poștale sau de transport care nu sunt incluse în prețul produselor este determinată de către Furnizor pe platforma giannishoes.ro și este pusă la dispoziție ca informație către Utilizatori la alegerea produselor pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

(4) Metodele de plată, livrare și executare a contractului se stabilesc în prezentele condiții generale și în informațiile puse la dispoziție Utilizatorului prin intermediul mecanismelor de pe platforma giannishoes.ro.

(5) Informațiile puse la dispoziție Utilizatorilor în temeiul acestui articol sunt actuale la momentul vizualizării acestora pe platforma giannishoes.ro înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
(6) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile solicitate de Legea privind protecția consumatorilor pot fi puse la dispoziție prin intermediul interfeței platformei giannishoes.ro sau prin e-mail.

Art. 15. (1) Consumatorul este de acord că furnizorii de pe platforma giannishoes.ro au dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele de vânzare-cumpărare de produse încheiate cu Consumatorul și livrarea acestora.

(2) Consumatorul alege în mod individual dacă va plăti Furnizorului pe platforma giannishoes.ro prețul pentru livrarea produselor înainte sau în momentul livrării acestora.

(3) În cazul în care valoarea comenzii Consumatorului este echivalentă sau depășește 15.000 leva bulgărești, plata se efectuează numai prin transfer sau depunere în contul de plată al Furnizorului.

Art. 16. (1) Consumatorul are dreptul, fără a datora despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv, să se retragă din contractul încheiat în termen de 15 zile de la data primirii produsului de la Furnizor prin formularul unic de retragere din contract, disponibil pe site-ul Furnizorului pe platforma giannishoes.ro la adresa Exercitați-vă drepturile! și în Anexa nr. 1 la aceste condiții generale. Informații privind exercitarea dreptului de retragere sunt disponibile la Exercitați-vă drepturile! și în Anexa nr. 2 la aceste condiții generale.

(2) Dreptul de retragere prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

 1. 1. pentru livrarea de produse realizate la comanda consumatorului sau conform cerințelor sale individuale;
 2. 2. pentru livrarea de produse care din cauza naturii lor, își pot deteriora calitatea sau au o durată scurtă de valabilitate;
 3. 3. pentru livrarea de produse sigilate, care sunt desigilate după livrarea acestora și nu pot fi returnate din considerente legate de igienă sau protecția sănătății;
 4. 4. pentru livrarea de produse care după ce au fost livrate și din cauza naturii lor s-au amestecat cu alte produse de care nu pot fi separate;
 5. 5. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau software informatic sigilat, care sunt desigilate după livrare, inclusiv și coduri pentru activarea licențelor software, funcții în software sau mijloace virtuale de plată.
 6. 6. pentru livrarea de ziare, publicații periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea unor astfel de publicații;

(3) Atunci când furnizorul de pe platforma giannishoes.ro nu și-a îndeplinit obligațiile de a pune la dispoziție informațiile specificate în Legea privind protecția consumatorilor, Consumatorul are dreptul să se retragă din contractul încheiat în termen de un an și 15 zile, începând de la data primirii produselor. Atunci când informațiile sunt puse la dispoziție consumatorului în cadrul termenului de retragere, acesta începe să curgă de la data punerii lor la dispoziție. Consumatorul are dreptul de a trimite declarația de retragere în temeiul acestui articol direct către Furnizor prin intermediul formularului unic de retragere disponibil pe site-ul Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro la adresa Anexei nr. 1 la aceste condiții generale.

(4) Atunci când Consumatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contract de la distanță sau în afara spațiului comercial, Furnizorul va rambursa toate sumele primite de la consumator, inclusiv costurile de livrare, fără întârziere nejustificată și nu mai târziu de 15 zile începând de la data la care a fost notificat cu privire la decizia consumatorului de a se retrage din contract. Furnizorul va rambursa sumele primite utilizând același mijloc de plată utilizat de consumator la tranzacția inițială.

(5) La exercitarea dreptului de retragere, costurile de returnare a produselor livrate se scad din sumele de rambursat prevăzute la alin. 4, cu excepția cazurilor în care consumatorul organizează singur și pe cheltuiala sa returnarea produselor. Furnizorul nu are obligația de a rambursa costurile suplimentare pentru livrarea produselor, atunci când consumatorul a ales în mod expres o metodă de livrare a produselor, alta decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Furnizor.

(6) Consumatorul se obligă să stocheze produsele primite de la Furnizorul de pe platformă și să asigure păstrarea calității și siguranței acestora pe durata termenului prevăzut la alin. 1.

(7) Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere din contractul cu Furnizorul prin trimiterea unei declarații scrise către Furnizor prin formularul standard de retragere din contract, disponibil la adresa {turms_url} de pe platforma giannishoes.ro și în Anexa nr. 1 la aceste condiții generale.

(8) Atunci când furnizorul de pe platforma giannishoes.ro nu s-a oferit să-și colecteze singur produsele, acesta poate reține plata sumelor Utilizatorului până când primește produsele sau până când consumatorul prezintă o dovadă că a trimis produsele înapoi, în funcție de care dintre cele două s-a întâmplat mai devreme.

(10) Indiferent de ipotezele de mai sus, Consumatorul se obligă să returneze produsul cu aspect comercial care permite vânzarea ulterioară a acestuia, cu excepția cazului în care despachetarea produsului duce la o încălcare evidentă a aspectului comercial al produsului, cum ar fi, dar fără a se limita la cutia distructibilă, ambalajele ermetice și alte cazuri similare. În cazul deteriorării aspectului comercial al produsului, Furnizorul are dreptul ca la aprecierea sa să refuze acceptarea retragerii din contract sau să perceapă Consumatorului costurile pentru restaurarea produsului în formă comercială.

(11) În cazul exercitării dreptului de retragere în temeiul acestui articol, se consideră că acest Consumator și-a exercitat și dreptul de retragere în ceea ce privește conținutul bonus care aparține produsului.

Art. 17. (1) Termenul de livrare al produsului se stabilește separat pentru fiecare produs la încheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ului Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro.

(2) În cazul în care Consumatorul și Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro nu au stabilit un termen de livrare, atunci termenul de livrare al produselor este de 30 de zile calendaristice, începând de la data următoare trimiterii comenzii consumatorului către Furnizor prin intermediul site-ului Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro.

(3) În cazul în care Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro nu își poate îndeplini contractul din cauza faptului că nu dispune de produsele comandate, acesta este obligat să notifice Consumatorul în legătură cu acest lucru și să restituie sumele plătite de acesta.

Art. 18. Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro se obligă să respecte toate cerințele stabilite în legislația bulgară privind etichetarea, publicitatea și vânzarea suplimentelor alimentare.

VIII. EXECUTAREA CONTRACTULUI

Art. 19. (1) Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro poate organiza livrarea și predarea produselor către Utilizator de către un anumit curier în termenul stabilit la încheierea contractului.

(2) În cazul în care termenul prevăzut la alin. 1 nu este convenit în mod expres între părți la încheierea contractului, Furnizorul va organiza livrarea și predarea într-un termen rezonabil.

Art. 20. (1) Utilizatorul trebuie să inspecteze produsele în momentul livrării și predării, iar dacă nu îndeplinește cerințele trebuie să notifice imediat Furnizorul în legătură cu acest lucru pe platforma giannishoes.ro.

(2) În cazul în care Utilizatorul nu notifică Furnizorul pe platforma giannishoes.ro în conformitate cu alin. 1, produsele sunt considerate aprobate ca fiind corespunzătoare cerințelor, cu excepția defectelor ascunse.

Art. 21. Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro nu se obligă să asigure service-ul necesar pentru produse.

Art. 22. Pentru situațiile care nu sunt reglementate în această secțiune se aplică regulile de vânzare comercială, stabilite în Legea comercială și în Legea privind protecția consumatorilor.

 1. 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 23. (1) Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Politica Gianni 2000 OOD de confidențialitate a datelor cu caracter personal, pe care o puteți accesa aici – Politica de confidențialitate.

(2) Datele cu caracter personal introduse de Utilizatori fac obiectul protecției conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal și a Regulamentului general 2016/679, iar Furnizorul le prelucrează în scopurile și în termenii prevăzuți în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

(3) În cazul acordului Utilizatorului cu Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, Utilizatorul confirmă în mod expres că este de acord ca Furnizorul să stocheze informațiile sau să primească acces la informațiile stocate în dispozitivul final al Utilizatorului pentru scopurile și pe termenele prevăzute în mod exhaustiv în aceasta. Utilizatorul este de acord că Furnizorul poate stoca informații sau poate primi acces la informațiile stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului și din alte motive specificate în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

(4) Utilizatorul sau Consumatorul sunt de acord că Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro are dreptul de a trimite în orice moment mesaje electronice către Utilizator sau Consumator, inclusiv și un buletin informativ sau oferte de cumpărare de produse, atâta timp cât există o înregistrare a Utilizatorului sau a Consumatorului în magazinul electronic al Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro.

(5) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord că Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro are dreptul de a colecta, stoca și prelucra date privind comportamentul Utilizatorului sau al Consumatorului la utilizarea magazinului electronic al Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro. Utilizatorul are dreptul de a obiecta cu privire la stocarea sau accesul la informațiile prevăzute la alineatul 3 în modalitățile prevăzute în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

Art. 24. (1) În orice moment, Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro are dreptul să solicite Utilizatorului să se identifice și să certifice autenticitatea fiecărei circumstanțe și a datelor personale declarate în timpul înregistrării.

(2) În cazul în care din orice motiv, Utilizatorul și-a uitat sau pierdut numele și parola, Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro are dreptul să aplice „Procedura pentru numele și parolele pierdute sau uitate”, care este anunțată și disponibilă la adresa: giannishoes.ro.

 1. 1. MODIFICARE ȘI ACCES LA CONDIȚIILE GENERALE

Art. 25. (1) Prezentele condiții generale pot fi modificate de către Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro, pentru care acesta din urmă va notifica într-un mod adecvat toți Utilizatorii înregistrați.

(2) Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro și Utilizatorul sunt de acord că orice completare și modificare a acestor condiții generale vor avea efect față de Utilizator în unul dintre următoarele cazuri:

A) după notificarea sa expresă de către Furnizor pe platforma giannishoes.ro și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile care i-a fost pus la dispoziție că le respinge; sau

B) după publicarea acestora pe site-ul Furnizorului pe platforma giannishoes.ro și dacă Utilizatorul nu declară în termen de 14 zile de la publicarea acestora că le respinge;

C) prin acceptarea lor expresă de către Utilizator prin contul său de pe site-ul Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro.

(3) Utilizatorul este de acord că toate declarațiile Furnizorului de pe platforma giannishoes.ro, în legătură cu modificarea acestor condiții generale, vor fi trimise la adresa de e-mail specificată de către Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord că adresele electronice trimise în conformitate cu acest articol nu trebuie să fie semnate cu semnătură electronică, pentru a avea valabilitate față de acesta.

Art. 26. Furnizorul publică aceste condiții generale la adresa {terms_rul} împreună cu toate completările și modificările la acestea.

 1. 1. ÎNCETARE

Art. 27. Prezentele condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro încetează în următoarele cazuri:

 • la încetarea și declararea în lichidare sau declararea în insolvență a uneia dintre părțile la contract;
 • prin acordul reciproc al părților în formă scrisă;
 • în cazul imposibilității obiective a uneia dintre părțile la contract să își îndeplinească obligațiile;
 • în cazul confiscării sau sigilării echipamentelor de către autoritățile de stat;
 • în cazul ștergerii înregistrării Utilizatorului pe platforma giannishoes.ro. În acest caz, contractele de vânzare-cumpărare încheiate, dar care nu au fost executate, rămân în vigoare și fac obiectul aducerii la îndeplinire;

Art. 28. Furnizorul are dreptul ca la aprecierea sa, fără să transmită un preaviz și fără a datora despăgubiri, să rezilieze contractul în mod unilateral, în cazul în care constată că Utilizatorul folosește platforma giannishoes.ro cu încălcarea prezentelor condiții generale, a legislației Republicii Bulgaria, a normelor morale general acceptate sau a regulilor și practicilor general acceptate în comerțul electronic.

XII. RĂSPUNDERE

Art. 29. Utilizatorul se obligă să despăgubească și să elibereze de răspundere furnizorii de pe platforma giannishoes.ro și Furnizorul în cazul unor acțiuni în justiție și a altor pretenții ale unor terțe părți (indiferent dacă sunt sau nu întemeiate), pentru toate daunele și costurile (inclusiv onorariile de avocat și cheltuielile judiciare) care rezultă din sau în legătură cu (1) neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile din acest contract, (2) încălcarea drepturilor de autor, producție, drepturilor de difuzare sau altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) transferul ilegal către alte persoane a drepturilor acordate Utilizatorului, pe durata și în condițiile contractului și (4) declararea în mod fals a existenței sau absenței calității de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor.

Art. 30. Furnizorul nu poartă răspunderea în caz de forță majoră, evenimente accidentale, probleme cu Internetul, motive tehnice sau alte motive obiective, inclusiv și a dispozițiilor autorităților competente ale statului.

Art. 31. (1) Furnizorul nu poartă răspunderea pentru daunele cauzate de către Utilizator unor terțe părți.

(2) Furnizorul nu poartă răspunderea pentru daune materiale sau nemateriale, exprimate în beneficii pierdute sau daune suferite, care sunt cauzate Utilizatorului în procesul de utilizare sau neutilizare a giannishoes.ro și încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare cu Furnizorul.

(3) Furnizorul nu poartă răspunderea pentru timpul în care platforma nu a fost disponibilă din cauza forței majore.

(4) Furnizorul nu poartă răspunderea pentru daunele cauzate de comentariile, opiniile și publicațiile sub produsele, știrile și articolele de pe platforma giannishoes.ro.

Art. 32. (1) Furnizorul nu poartă răspunderea în cazul depășirii măsurilor de securitate a echipamentelor tehnice, iar din aceasta rezultă pierdere de informații, răspândirea informațiilor, accesul la informații, restricționarea accesului la informații și alte consecințe similare.

(2) Furnizorul nu poartă răspunderea în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, oferirii accesului la informații, pierderii sau modificării de date survenite ca urmare a identificării false a unei terțe părți, care se prezintă ca fiind Utilizatorul, dacă din circumstanțe se poate aprecia că această persoană este Utilizatorul.

XIII. ALTE CONDIȚII

Art. 33. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro se obligă să își protejeze reciproc drepturile și interesele legale, precum și să își păstreze secretele comerciale, care au devenit proprietatea lor în procesul de executare a contractului și a acestor condiții generale.

(2) Utilizatorul și Furnizorul se obligă ca în timpul și după expirarea perioadei contractului să nu facă publică corespondența scrisă sau verbală efectuată între aceștia. Publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, pe forumurile de internet, site-urile web personale sau publice și altele, poate fi considerată publică.

Art. 34. În caz de contradicție între aceste condiții generale și acordurile dintr-un contract special între Furnizorul de pe platforma giannishoes.ro și Utilizator, se vor aplica cu prioritate clauzele contractului special.

Art. 35. Eventuala invaliditate a oricăreia dintre dispozițiile acestor condiții generale nu va duce la invaliditatea întregului contract.

Art. 36. Pentru aspectele nereglementate în acest contract, legate de executarea și interpretarea acestui contract, se vor aplica legile din Republica Bulgaria.

Art. 37. Prezentele condiții generale intră în vigoare pentru toți Utilizatorii giannishoes.ro.

Anexa nr. 1 – Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere din contract

Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere din contract:

(completați și trimiteți prezentul formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

– Către (Gianni 2000 OOD, Plovdiv 4000, bd. Knyaz Al. I Battenberg nr. 24, [email protected]):

– Prin prezenta vă informez/informăm* că renunț/renunțăm* la contractul încheiat de mine/noi* pentru achiziționarea următoarelor produse*/pentru furnizarea următorului serviciu*

– Comandat la data de*/primit la data de*

– Numele consumatorului/consumatorilor

– Adresa consumatorului/consumatorilor

– Semnătura consumatorului/consumatorilor (numai în cazul în care prezentul formular este pe hârtie)

– Data

------------------------------------------------------

* Ceea ce nu este necesar se taie.

Anexa nr. 2 – Informații privind exercitarea dreptului de retragere din contract

Informații privind exercitarea dreptului de retragere din contract

Instrucțiuni standard de retragere:

 1. 1. Dreptul de retragere din contract de la distanță sau în afara spațiului comercial.
 2. 2. Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a indica motive pentru aceasta, în termen de 14 zile.
 3. 3. Termenul de retragere este de 14 zile începând de la data la care dv. sau o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de dv., ați intrat în posesia produselor.
 4. 4. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne notificați cu privire la datele de contact specificate pe giannishoes.ro și cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din contract printr-o cerere fără echivoc (de exemplu o adresă trimisă prin poștă, fax sau e-mail).
 5. 5. Puteți utiliza formularul de retragere standard atașat, dar acest lucru nu este obligatoriu. De asemenea, puteți completa și trimite pe cale electronică formularul standard de retragere sau altă cerere de retragere fără echivoc pe site-ul nostru web giannishoes.ro. Dacă utilizați această posibilitate, noi vă vom trimite imediat un mesaj de confirmare a primirii retragerii pe un suport durabil (de exemplu prin e-mail).
 6. 6. Pentru a respecta termenul de retragere din contract, este suficient să trimiteți mesajul dv. cu privire la exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere din contract.
 7. 1. Valabilitatea retragerii.
 8. 2. În cazul în care plata se efectuează cu un card bancar, Rambursarea sumelor se va face prin ordonarea unei operațiuni inverse pe cardul cu care s-a efectuat plata în termen de 3 zile.
 9. 3. Avem dreptul de a amâna rambursarea plăților până la primirea produselor înapoi sau până când ne prezentați dovezi că ați trimis produsele înapoi, în funcție de care dintre cele două evenimente a avut loc mai devreme.
 10. 4. dv. trebuie să vă asumați costurile directe ale returnării produselor. Costurile se preconizează să nu depășească aproximativ suma pentru livrare sau serviciul de curierat standard.
 11. 5. dv. sunteți răspunzător numai pentru reducerea valorii produselor ca urmare a probării  acestora, în afară de ceea ce este necesar pentru stabilirea naturii, caracteristicilor și bunei funcționări a acestora.

Informații suplimentare pentru consumator pot fi găsite la giannishoes.ro.

Compara produse

Magazinul nostru online folosește așa-numitele ,,cookies,,. Aflați mai multe despre politica noastră de confidențialitate și cea privind cookie-urile.

Setări cookie